Orienteerumine

VIII Jõustruktuuride spordimängud

Orienteerumisvõistluse juhend

TULEMUSED

STARDIPROTOKOLL

 

 1. Toimumisaeg: 30. august 2023 Suundorienteerumine
 1. Võistluskeskus: Kääriku suusastaadion
 1. Võistlusklassid:
  1. Mehed (M) sündinud 1984 ja hiljem;
  2. Mehed (M40) sündinud 1983 ja varem;
  3. Naised (N) sündinud 1984 ja hiljem;
  4. Naised (N40) sündinud 1983 ja varem.
 1. Võistluste algus: kell 16.00
 1. Märkesüsteem: Kõikides võistlusklassides kasutatakse puutevaba elektroonilist märkesüsteemi SPORTIdent.
 1. Kaart: Kääriku 2023. Kaardimõõt 1:10 000. H= 2,5 m. Varasemad kaardid EOL andmebaasist: 2009046, 2021049, 2022036
 1. Registreerimine

Osalejad registreeritakse asutuse spordikoordinaatori kaudu, kes täidab etteantud vormis tabeli ning laeb selle üles Nextcloud keskkonda, kuhu on loodud iga asutuse jaoks eraldi kaust. Kaustale on ligipääs korraldajatel ja konkreetse asutuse spordikoordinaatoril. Registreerimise viimane kuupäev on 12.06.2023.

Eelregistreerimisel märkida osavõtja nimi, sünniaasta, asutus, vanuseklass, isikliku SI-kaardi number.

 1. Arvestus

Asutustevaheline paremusjärjestus selgitatakse summeeritud kohapunktide alusel, kuhu arvestatakse asutuse parima sportlase koht igas võistlusklassis. Kohapunktid jagunevad järgnevalt: I koht 12 punkti, II koht 10 punkti, III koht 8 punkti, IV koht 7 punkti …. 10. ja iga järgnev koht 1 punkt. Sama asutuse teised võistlejad koha punkte kinni ei hoia.

 1. Autasustamine

Iga võistlusklassi kolme parimat sportlast autasustatakse medaliga

 1. Muu

Võistluste osavõtumaksu, alade vahelise punktiarvestuse ja muud korralduslikud küsimused sätestab Jõustruktuuride spordimängude üldjuhend.

Võistlejad peavad sportima puhtalt, täites Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse kehtestatud reegleid. Iga võistleja vastutab ise enda tervisliku seisundi ja ohutusreeglite järgmise eest.

Orienteerumisvõistlusega seoses tekkinud määratlemata küsimused ja tekkinud probleemid lahendavad võistluse peakorraldaja ja peasekretär lähtudes kehtivatest EOL võistlusreeglitest.

Orienteerumisvõistlust täpsustavad andmed (radade ligikaudsed pikkused, maastiku iseloomustus, kaardi täpsustus): Jõustruktuuride spordimängud 2023 – KAPE 


Peakorraldaja ja rajameister:
Meelis Zimmermann, meelis@eek.ee

Peasekretär: Jana Kink, Kink.Jana@gmail.com