Orienteerumine

NB! Juhend on muutmisel

1. Eesmärk

Selgitada VII Jõustruktuuride spordimängude parimad orienteerumisjooksjad individuaal arvestuses.

2. Aeg ja koht

12. augustil 2021.a, kell 16.30 ja start Viljandi lossimägedes.

3. Osavõtuklassid ja rajad

Mehed (M) sündinud 1982 ja hiljem ~ 6,0 km

Mehed (M40) sündinud 1981 ja varem ~ 6,0 km

Naised (N) sündinud 1982 ja hiljem ~ 4,0 km

Naised (N40) sündinud 1981 ja varem ~ 4,0 km

4. Võistlustingimused ja korraldus

  1. Võistlused on individuaalsed.
  2. Võistlused toimuvad Eesti Orienteerumisliidu võistlusreeglite järgi: http://www.orienteerumine.ee//eol/failid/reeglid/EOLvoistlusreeglid_2018.pdf
  3. Kasutatakse SPORTident märkesüsteemi. SI-kaart väljastatakse võistlejatele mandaadis. Võistlejad stardivad 2 minutilise intervalliga, stardiprotokolli alusel.
  4. Stardis peab võistleja ise SI-kiibi NULLIMA  ja ootama heli või valgusmärguannet, seejärel SI-jaama KONTROLLI.
  5. Stardihetkel  peab võitleja ise võtma stardipiiksu SI-jaamast START. Finišis tuleb võtta märge SI-jaamast FINIŠ, mis fikseerib lõpuaja.
  6. Pärast finišeerimist saab võistleja ajavõtukohtuniku käest teada lõpuaja ja kõik vaheajad ning prinditakse võistleja tulemuste leht.
  7. Osalejate identifitseerimiseks kasutatakse rinnanumbreid.

5. Kaart ja maastik

Mõõtkava 1: 5000, kõrgusjoonte lõikevahe 2,5 m.

6. Registreerimine

Osalejad registreerivad end võistlusele läbi oma asutuse spordikoordinaatori veebilehel www.jsport.ee hiljemalt 20. juuniks 2021 ja seejärel edastatakse info peakohtunikule.

(eelregistreerimisel märkida osavõtja nimi, sünniaasta, asutus, vanuseklass, isikliku SI-kaardi number).

7. Võistkondlik arvestus

Asutuste vaheline paremusjärjestus selgitatakse summeeritud kohapunktide alusel, kuhu arvestatakse asutuse parima sportlase koht igas võistlusklassis. Kohapunktid jagunevad järgnevalt: I koht 12 punkti, II koht 10 punkti, III koht 8 punkti, IV koht 7 punkti …. 10. ja iga järgnev koht 1 punkt. Sama asutuse teised võistlejad koha punkte kinni ei hoia.

8. Autasustamine

Iga võistlusklassi kolme parimat sportlast autasustatakse medaliga.

9. Vaidluste lahendamine

Võistluste peakohtunikul on õigus vajaduse korral muuta võistlusjuhendit, teavitades sellest koheselt võistlejate esindajaid. Proteste ja kaebusi, mis võivad mõjutada võistlustulemusi, võtab võistluste peakohtunik või peakorraldaja vastu kirjalikult 30 minuti jooksul pärast võistlusala lõppu. Peakohtuniku/peakorraldaja otsus on lõplik ja ei ole vaidlustatav.

10. Muud

Võistluste osavõtumaksu, alade vahelise punktiarvestuse ja muud korralduslikud küsimused sätestab VII Jõustruktuuride spordimängude üldjuhend.

Võistlejad peavad sportima puhtalt, täites Eesti Antidopingu Keskuse kehtestatud reegleid. Iga võistleja vastutab ise enda tervisliku seisundi ja ohutusreeglite järgmise eest.

Tasuta pesemisvõimalused on staadioni majas ja Viljandi spordikeskuses.

Võistlused korraldavad Siseministeerium, Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus ja Häirekeskus. Võistlustel osalemise kulud kannab lähetav asutus.

 

Võistluse koordinaator

Timmo Tammemäe

timmo.tammemae@smit.ee, 5294233