Kergejõustik


 

VIII Jõustruktuuride spordimängud

Kergejõustiku juhend

TULEMUSED

TÄPSEMAD TULEMUSED

Aeg: 30. august 2023, võistluse algus kell 12:00.

Koht: Kääriku spordikeskuse kergejõustiku staadion.

Eesmärk: Selgitada VIII Jõustruktuuride spordimängude parimad kergejõustiklased.

Täpne ajakava:

11.00-11.30    registreerumine, muudatused

 

12.00               100m
                          M       

                        kaugushüpe                 N        

                        kuulitõuge                   M40

                        odavise                        N40

12.45               100m
finaal                 M

13.00               100m
                          M40

kaugushüpe                 M

kuulitõuge                   N40

odavise                         N

13.45               100m
finaal                 M40

14.00               100m                           N

kuulitõuge                   M

kaugushüpe                N40

odavise                       M40

14.45               100m finaal               N

15.00               100m                            N40

kaugushüpe                M40

kuulitõuge                  N

             odavise                        M

15.30                   100m finaal    
             N40

16.00               Suur-Rootsi
teatejooks                      

                                   

Olenevalt võistlejate
arvust võib ajakavas ette tulla muudatusi.

  1. Registreerumine

Osalejad registreeritakse asutuse spordikoordinaatori kaudu, kes täidab etteantud vormis tabeli ning laeb selle üles Nextcloud keskkonda, kuhu on loodud iga asutuse jaoks eraldi kaust. Kaustale on ligipääs korraldajatel ja konkreetse asutuse spordikoordinaatoril. Registreerumise viimane kuupäev on 12.06.2023.

2. Võistlusalad

1. 100 meetri jooks naistele ja meestele
2. kaugushüpe naistele ja meestele
3. kuulitõuge naistele (4,0 kg) ja meestele (7,275 kg)
4. odavise naistele (600g) ja meestele (800g)
5. teatejooks (suur-rootsi 100m+200m+400m+800m), mille võistkonnas peab olema vähemalt 1 naine. Teatejooksus on üks üldine võistlusklass


3. Parimad võistlejad selguvad järgmistes võistlusklassides

  • Mehed (M) sündinud 1984 ja hiljem
  • Mehed (M40) sündinud 1983 ja varem
  • Naised (N) sündinud 1984 ja hiljem
  • Naised (N40) sündinud 1983 ja varem

4. Võistluste reeglid -ja formaat

Võistlused peetakse kehtivate võistlusmääruste järgi https://ekjl.ee/content/editor/files/Kasulik_info/V%c3%b5istlusm%c3%a4%c3%a4rused/Eesti%20v%c3%b5istlusm%c3%a4%c3%a4rused%202011.pdf

Juhul kui 100 meetri jooksus osaleb ühes vanuseklassis rohkem kui 8 sportlast (staadionil on 6 rada), siis toimuvad neile eraldi jooksud.
Kui kuulitõukes, kettaheites või kaugushüppes osaleb ühes vanuseklassis rohkem kui 8 sportlast, siis saavad pärast kolme esimest vooru kaheksa paremat sportlast kolm lisakatset.
Teatejooksualal saab iga asutus välja panna ainult ühe võistkonna.

5. Võistkondlik arvestus 

Asutuste vaheline paremusjärjestus selgitatakse summeeritud kohapunktide alusel, kuhu arvestatakse asutuse parima sportlase koht igas võistlusklassis ja võistkonna koht. Asutuse ülejäänud võistlejad kohapunkte kinni ei hoia. Kohapunktid jagunevad järgnevalt: I koht 12 punkti, II koht 10 punkti, III koht 8 punkti, IV koht 7 punkti …. 10. ja iga järgnev koht 1 punkt.

6. Autasustamine

Iga võistlusklassi kolme paremat sportlast autasustatakse medaliga.

7. Vaidluste lahendamine

Võistluste peakohtunikul on õigus vajaduse korral muuta võistlusjuhendit, teavitades sellest koheselt võistlejate esindajaid. Proteste ja kaebusi, mis võivad mõjutada võistlustulemusi, võtab võistluste peakohtunik vastu kirjalikult 30 minuti jooksul pärast võistlusala lõppu. Peakohtuniku/peakorraldaja otsus on lõplik ja ei ole vaidlustatav.

8. Muu

Võistluste osavõtumaksu, alade vahelise punktiarvestuse ja muud korralduslikud küsimused sätestab VIII Jõustruktuuride spordimängude üldjuhend.

Võistlejad peavad sportima puhtalt, täites Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse kehtestatud reegleid. Iga võistleja vastutab ise enda tervisliku seisundi ja ohutusreeglite järgmise eest.

Tasuta pesemisvõimalused on Kääriku spordikeskuse pallimängude hallis, spordihoones.

Võistlused korraldavad Maksu- ja Tolliamet ning Prokuratuur. Võistlustel osalemise kulud kannab lähetav asutus.

Peakohtunik: Jaak Israel, 55698844, jaak.israel@akg.vil.ee

Spordimängude info: https://jsport.ee/#ajakava