Kergejõustik

1.Eesmärk

Selgitada VII Jõustruktuuride spordimängude parimad kergejõustiklased.

2. Aeg ja koht

Jõustruktuuride Spordimängude kergejõustiku võistlused toimuvad 12. augustil 2021 Viljandi staadionil (Ranna pst 1, Viljandi), algusega kell 12.00. Täpne ajakava selgub pärast osalejate registreerumist.

3. Osavõtjad ja vanuseklassid

  1.  Mehed (M) sündinud 1982 ja hiljem;
  2. Mehed (M40) sündinud 1981 ja varem;
  3. Naised (N) sündinud 1982 ja hiljem;
  4. Naised (N40) sündinud 1981 ja varem.

4. Võistlusalad

  1. 100 meetri jooks naistele ja meestele
  2. kaugushüpe naistele ja meestele
  3. kuulitõuge naistele (4,0 kg) ja meestele (7,275 kg)
  4. odavise naistele (600g) ja meestele (800g)
  5. teatejooks (suur-rootsi 100m+200m+400m+800m), mille võistkonnas peab olema vähemalt 1 naine. Teatejooksus on üks üldine võistlusklass.

5. Võistluste reeglid
Võistlused peetakse kehtivate võistlusmääruste järgi https://ekjl.ee/content/editor/files/Kasulik_info/V%c3%b5istlusm%c3%a4%c3%a4rused/Eesti%20v%c3%b5istlusm%c3%a4%c3%a4rused%202011.pdf
Juhul kui 100 meetri jooksus osaleb ühes vanuseklassis rohkem kui 8 sportlast (staadionil on 6 rada), siis toimuvad neile eraldi jooksud.
Kui kuulitõukes, kettaheites või kaugushüppes osaleb ühes vanuseklassis rohkem kui 8 sportlast, siis saavad pärast kolme esimest vooru kaheksa paremat sportlast kolm lisakatset.
Teatejooksualal saab iga asutus välja panna ainult ühe võistkonna.

6. Registreerimine

Osalejad registreerivad end võistlusele läbi oma asutuse spordikoordinaatori veebilehel www.jsport.ee hiljemalt 20. juuniks 2021 ja seejärel edastatakse info peakohtunikule.

7. Võistkondlik arvestus

Asutuste vaheline paremusjärjestus selgitatakse summeeritud kohapunktide alusel, kuhu arvestatakse asutuse parima sportlase koht igas võistlusklassis ja võistkonna koht. Asutuse ülejäänud võistlejad kohapunkte kinni ei hoia. Kohapunktid jagunevad järgnevalt: I koht 12 punkti, II koht 10 punkti, III koht 8 punkti, IV koht 7 punkti …. 10. ja iga järgnev koht 1 punkt.

8. Autasustamine

Iga võistlusala kolme paremat võistlejat ja võistkonda autasustatakse medaliga.

9. Vaidluste lahendamine

Võistluste peakohtunikul on õigus vajaduse korral muuta võistlusjuhendit, teavitades sellest koheselt võistlejate esindajaid. Proteste ja kaebusi, mis võivad mõjutada võistlustulemusi, võtab võistluste peakohtunik vastu kirjalikult 30 minuti jooksul pärast võistlusala lõppu. Peakohtuniku/peakorraldaja otsus on lõplik ja ei ole vaidlustatav.

10. Muu

Võistluste osavõtumaksu, alade vahelise punktiarvestuse ja muud korralduslikud küsimused sätestab VII Jõustruktuuride spordimängude üldjuhend.

Võistlejad peavad sportima puhtalt, täites Eesti Antidopingu Keskuse kehtestatud reegleid. Iga võistleja vastutab ise enda tervisliku seisundi ja ohutusreeglite järgmise eest.

Tasuta pesemisvõimalused on staadioni majas ja Viljandi spordikeskuses.

Võistlused korraldavad Siseministeerium, Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus ja Häirekeskus. Võistlustel osalemise kulud kannab lähetav asutus.

Kergejõustiku peakohtunik

Jaak Israel

5569 8844, jaak.israel@akg.vil.ee

Võistluste peasekretär

Meila Israel

 

Koordinaator

Mari Kohv

5887 1874, mari.kohv@112.ee