Jalgrattakross

1.Eesmärk

Selgitada välja VII Jõustruktuuride Spordimängude parimad jalgratturid.

2. Aeg ja koht

Jõustruktuuride Spordimängude rattakrossi võistlus toimub 13. augustil 2021 Viljandi järve äärses spordikeskuses. Võistlused algavad kell 12.00.

3. Osavõtjad ja võistlusklassid

Iga asutus saab võistlustele välja panna vaba arvu sportlasi.

  1. Mehed (M) sündinud 1982 ja hiljem;
  2. Mehed (M40) sündinud 1981 ja varem;
  3. Naised (N) sündinud 1982 ja hiljem;
  4. Naised (N40) sündinud 1981 ja varem.

4. Võistluste reeglid

  1. Võisteldakse ühisstardis. Meestel võistlusmaa on orienteeruvalt 24 km (2 ringi) ja naistel orienteeruvalt 12 km (1 ring);
  2. Jalgrataste klass on vaba;
  3. Kiivri kandmine kohustuslik!;
  4. Võistluse korraldajad ei garanteeri rajal varurehve ega tehnilist abi;
  5. Rada on tähistatud võistluspäeva hommikul ja tutvumiseks avatud kuni stardini;
  6. Võistlus toimub avatud liiklusega teedel;
  7. Mobiiltelefonide, pleierite, raadiote jms kaasa võtmine ning kasutamine võistluse ajal on keelatud.

5. Registreerimine

Osalejad registreerivad end võistlusele läbi oma asutuse spordikoordinaatori veebilehel www.jsport.ee hiljemalt 20. juuniks 2021 ja seejärel edastatakse info peakohtunikule.

6. Võistkondlik arvestus

Asutuste vaheline paremusjärjestus selgitatakse summeeritud kohapunktide alusel, kuhu arvestatakse asutuse parima sportlase koht igas vanuseklassis. Kohapunktid jagunevad järgnevalt: I koht 12 punkti, II koht 10 punkti, III koht 8 punkti, IV koht 7 punkti …. 10. ja iga

järgnev koht 1 punkt. Sama asutuse teised võistlejad kohapunkte kinni ei hoia.

7. Autasustamine

Iga võistlusklassi kolme paremat sportlast autasustatakse medaliga.

8. Vaidluste lahendamine

Võistluste peakohtunikul on õigus vajaduse korral muuta võistlusjuhendit, teavitades sellest kohe võistlejate esindajaid. Proteste ja kaebusi, mis võivad mõjutada võistlustulemusi, võtab võistluste peakohtunik vastu kirjalikult 30 minuti jooksul pärast võistlusala lõppu. Peakohtuniku/peakorraldaja otsus on lõplik ja ei ole vaidlustatav.

9. Muu

Võistluste osavõtumaksu, alade vahelise punktiarvestuse ja muud korralduslikud küsimused sätestab VII Jõustruktuuride spordimängude üldjuhend.

Võistlejad peavad sportima puhtalt, täites Eesti Antidopingu Keskuse kehtestatud reegleid. Iga võistleja vastutab ise enda tervisliku seisundi ja ohutusreeglite järgmise eest.

Tasuta pesemisvõimalused on staadioni majas ja Viljandi spordikeskuses.

Võistlused korraldavad Siseministeerium, Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus ja Häirekeskus.

Võistlustel osalemise kulud kannab lähetav asutus.

 

Rattakrossi peakohtunik

Kristjan Kivistik

Viljandi Rattaklubi

5326 8863. kristjan.kivistik@rattaklubi.ee

 

Võistluste koordinaator

Sven Põierpaas

5173217