Jõuraja läbimine

Jõurada tulemused

1.Eesmärk

Selgitada VII Jõustruktuuride spordimängude parimad jõuraja läbijad.

2. Ajakava

Võistlused peetakse Viljandi staadioni (aadress: Ranna puiestee 1) ja rannaala territooriumil 12. augustil vahemikus kell 15.00-18.00. Pärast eelregistreerimise lõppu võib vastavalt osalejate arvule ajakava korrigeerida.

3. Osavõtjad ja võistlusklassid

    1. Mehed (M) sündinud 1982 ja hiljem;
    2. Mehed (M40) sündinud 1981 ja varem;
    3. Naised (N) sündinud 1982 ja hiljem;
    4. Naised (N40) sündinud 1981 ja varem.

4. Võistlustingimused ja korraldus:

Eelregistreerimise põhjal moodustatakse võistlejate stardigrupid vanuselise ja soolise rühma järgi. Stardijärjekord  stardigruppi siseselt on vaba. Erandkorras on võimalus võistelda sportlasel väljaspool enda grupi graafikujärgset aega, juhul kui sportlane on seotud samal ajal mõne teise võistlusalaga ning tingimusel, et sportlane on sellest soovist varasemalt (eelregistreerimisel) teavitanud. Igal võistlejal on raja läbimiseks üks katse. Iga asutus saab võistlustele välja panna vaba arvu sportlasi.

5. Võistluste reeglid

Võistlusalad valitakse järgmiste alade seast: jooks; kangi rebimine/tõukamine (N20 kg/M40 kg); timberi raami või raskustega kõndimine (kaaluga ca N50 kg/M80 kg); rehvi kantimine; sangpommi rebimine (N12 kg/M 16 kg) jõutõmme kangiga (N 50 kg/M 80 kg); võib lisanduda erinevate raskuste vedamine (kaaluga N ca 30 kg , mehed 50 kg). Lõplik rada selgineb kohapeal vastavaid võistlustingimusi ja olusid silmas pidades.

6. Registreerimine

Osalejad registreerivad end võistlusele läbi oma asutuse spordikoordinaatori veebilehel www.jsport.ee hiljemalt 20. juuniks 2021 ja seejärel edastatakse info peakohtunikule.

7. Võistkondlik arvestus

Asutuste vaheline paremusjärjestus selgitatakse summeeritud kohapunktide alusel, kuhu arvestatakse asutuse parima sportlase koht igas vanuseklassis. Kohapunktid jagunevad järgnevalt: I koht 12 punkti, II koht 10 punkti, III koht 8 punkti, IV koht 7 punkti …. 10. ja iga

järgnev koht 1 punkt. Sama asutuse teised võistlejad kohapunkte kinni ei hoia.

8. Autasustamine

Iga võistlusklassi kolme paremat võistlejat autasustatakse medaliga.

9. Vaidluste lahendamine

Võistluste peakohtunikul on õigus vajaduse korral muuta võistlusjuhendit, teavitades sellest kohe võistlejate esindajaid. Proteste ja kaebusi, mis võivad mõjutada võistlustulemusi, võtab võistluste peakohtunik vastu kirjalikult 30 minuti jooksul pärast võistlusala lõppu. Peakohtuniku/peakorraldaja otsus on lõplik ja ei ole vaidlustatav.

10. Muu

Võistluste osavõtumaksu, alade vahelise punktiarvestuse ja muud korralduslikud küsimused sätestab VII Jõustruktuuride spordimängude üldjuhend.

Võistlejad peavad sportima puhtalt, täites Eesti Antidopingu Keskuse kehtestatud reegleid. Iga võistleja vastutab ise enda tervisliku seisundi ja ohutusreeglite järgmise eest.

Tasuta pesemisvõimalused on staadioni majas ja Viljandi spordikeskuses.

Võistlused korraldavad Siseministeerium, Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus ja Häirekeskus. Võistlustel osalemise kulud kannab lähetav asutus.

 

Võistluste peakohtunik

Peeter Aan

Tel: 5202 842, e-post: peeter.aan@sisekaitse.ee