Sulgpall

1. Eesmärk

Selgitada VII Jõustruktuuride spordimängude parimad sulgpallimängijad individuaalses ja võistkondlikus arvestuses.

2. Aeg ja koht

Sulgpalliturniir toimub 12. augustil (üksikmängud) ja 13. augustil (segapaarismängud) Viljandi kesklinna kooli spordihoones (Uueveski tee 1). Mängud algavad 12.08 kell 12.30 ja 13.08 kell 11.00.

3. Osavõtuklassid

Võisteldakse järgmistes võistlusklassides:

  1. meesüksikmäng;
  2. naisüksikmäng;
  3. segapaarismäng.

4. Võistlustingimused ja korraldus

  1. Võistlused korraldatakse kehtivate sulgpalli võistlureeglite järgi. Sulgpalli mängureeglid leiad siit https://badminton.ee/mangi-sulgpalli/sinu-voimalused/tule-voistlema/
  2. Mängitakse 6 sulgpalliväljakul, iga asutus saab võistlusele välja panna vaba arvu sportlasi.
  3. Üksik- ja segapaarismängud toimuvad alagruppides, edasi olümpiasüsteem koos kohtade väljamängimisega.
  4. Meeste üksikmängus paigutatakse esimesed 8, naiste üksikmängus ja paarismängudes esimesed 4 mängijat/paari eelmise võistluse tulemuste põhjal, ülejäänud mängijad loositakse.
  5. Iga võistleja mängib enda varustusega (reketid ja sulgpallid). Kasutatakse võistlejate plastik- või sulgpalle, kasutatav pall lepitakse kokku enne mängu võistlejate vahel, erimeelsuste korral on eelistatud kvaliteetsem pall.
  6. Võistlusest osavõtjate kohustused, sh käitumisreeglid, on välja toodud Jõustruktuuride spordimängude üldjuhendis.

5. Registreerimine

Osalejad registreerivad end võistlusele läbi oma asutuse spordikoordinaatori veebilehel www.jsport.ee hiljemalt 20. juuniks 2021 ja seejärel edastatakse info peakohtunikule.

6. Võistkondlik arvestus

Asutuste vaheline paremusjärjestus selgitatakse summeeritud kohapunktide alusel, kuhu arvestatakse asutuse parima sportlase koht igas võistlusklassis. Kohapunktid jagunevad järgnevalt: I koht 12 punkti, II koht 10 punkti, III koht 8 punkti, IV koht 7 punkti …. 10. ja iga järgnev koht 1 punkt. Sama asutuse teised võistlejad koha punkte kinni ei hoia.

7. Autasustamine

Iga võistlusklassi kolme parimat sportlast ja kolme võistkonda autasustatakse medaliga.

8. Vaidluste lahendamine

Võistluste peakohtunikul on õigus vajaduse korral muuta võistlusjuhendit, teavitades sellest koheselt võistlejate esindajaid. Proteste ja kaebusi, mis võivad mõjutada võistlustulemusi, võtab võistluste peakohtunik või peakorraldaja vastu kirjalikult 30 minuti jooksul pärast võistlusala lõppu. Peakohtuniku/peakorraldaja otsus on lõplik ja ei ole vaidlustatav.

9. Muud

Pesemisvõimalused on Viljandi staadionihoones, kesklinna võimlas või Viljandi spordikeskuses (vaksali 4).

Võistluste osavõtumaksu, alade vahelise punktiarvestuse ja muud korralduslikud küsimused sätestab VII Jõustruktuuride spordimängude üldjuhend.

Võistlejad peavad sportima puhtalt, täites Eesti Antidopingu Keskuse kehtestatud reegleid. Iga võistleja vastutab ise enda tervisliku seisundi ja ohutusreeglite järgmise eest.

Võistlused korraldavad Siseministeerium, Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus ja Häirekeskus. Võistlustel osalemise kulud kannab lähetav asutus.

 

Võistluse peakohtunik

Siiri Rajamägi

5567 3473, siiri@badminton.ee

 

Võistluse koordinaator

Väino Kiuru

53068305, vaino.kiuru@smit.ee