Korvpall

1.Eesmärk

Selgitada VII Jõustruktuuride spordimängude parim meeskond ja naiskond 3×3 saalikorvpallis.

2. Ajakava:

3×3 saalikorvpalli turniir toimub 12. augustil ja mängude algus on kell 12.00 Viljandi Spordikeskuses spordihoones (Vaksali 4). Vajadusel jätkuvad finaalid 13. augustil.

3. Võistlustingimused ja korraldus

    1. Iga asutus saab võistlustele välja panna kuni kolm mees- ja kuni kolm naiskonda
    2. Võistkonna suurus on kuni 4 mängijat. Väljakul võib korraga olla 3 mängijat Mängitakse kehtivate võistlusreeglite järgi – http://www.basket.ee/et/kohtunike-dokumendid?document_id=187&action=download
    3. Täpne võistlussüsteem täpsustatakse pärast võistkondade arvu selgumist.
    4. Kõik kohad mängitakse välja.

4. Registreerimine

Osalejad registreerivad end võistlusele läbi oma asutuse spordikoordinaatori veebilehel www.jsport.ee hiljemalt 20. juuniks 2021 ja seejärel edastatakse info peakohtunikule.

5. Võistkondlik arvestus

Kohapunktid võistlusklasside lõikes jagunevad järgnevalt: I koht 12 punkti, II koht 10 punkti, III koht 8 punkti, IV koht 7 punkti …. 10. ja iga järgnev koht 1 punkt. Punkte antakse kõigile osalenud võistkondadele. Asutuste vahelises paremusjärjestuses arvestatakse asutuse parima meeskonna ja naiskonna punktisummat.

6. Autasustamine

Iga võistlusklassi kolme parema võistkonna liikmeid autasustatakse medaliga.

7. Vaidluste lahendamine

Võistluste peakohtunikul on õigus vajaduse korral muuta võistlusjuhendit, teavitades sellest kohe võistlejate esindajaid. Proteste ja kaebusi, mis võivad mõjutada võistlustulemusi, võtab võistluste peakohtunik vastu kirjalikult 30 minuti jooksul pärast võistlusala lõppu. Peakohtuniku/peakorraldaja otsus on lõplik ja ei ole vaidlustatav.

8. Muud küsimused

Võistluste osavõtumaksu, alade vahelise punktiarvestuse ja muud korralduslikud küsimused sätestab VII Jõustruktuuride spordimängude üldjuhend.

Võistlejad peavad sportima puhtalt, täites Eesti Antidopingu Keskuse kehtestatud reegleid. Iga võistleja vastutab ise enda tervisliku seisundi ja ohutusreeglite järgmise eest.

Tasuta pesemisvõimalused on staadioni majas ja Viljandi spordikeskuses.

Võistlused korraldavad Siseministeerium, Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus ja Häirekeskus. Võistlustel osalemise kulud kannab lähetav asutus.

 

3×3 saalikorvpalli turniiri peakohtunik

Rainer Vare

varerainer@gmail.com, 503 5966

 

Koordinaatorid

Ülle Väina