Köievedu

 

VIII Jõustruktuuride spordimängud

Köieveo juhend

 TULEMUSED

1. Võistluse eesmärk

Populariseerida köieveo spordiala.

Selgitada välja Jõustruktuuride meistrid köieveos.

 

2. Aeg ja koht

 • Võistlus toimub 30.08.2023 Käärikul (Spordihoone-esine muruplats) algusega kell 16:30.
 • Stardijärjekorra loosimine toimub vahetult enne võistlust võistluspaigas.

 

 1. Osavõtjad

Võistlustest võivad osa võtta vähemalt 18-aastased täis- ja osalise tööajaga töötavad Siseministeeriumi, Kaitseministeeriumi, Justiitsministeeriumi ja Rahandusministeeriumi haldusalas olevate asutuste teenistujad, kaadrikaitseväelased, ajateenijad, abipolitseinikud ja teised vabatahtlikud, ametnikud, õppeasutuste õppurid ja Kaitseliidu malevlased. Osalejad peavad arvestama, et Jõustruktuuride spordimängud on avalik üritus. Võistlust jäädvustatakse foto ja video kujul.

 

 1. Võistlustingimused ja korraldus
 • Võistkonna suuruseks on 5 sportlast, kellest vähemalt üks naine. Lisaks võib võistkonnas olla 1 reservvõistleja + kapten. Reservi võib kasutada iga tõmbe järel.
 • Võistluste läbiviimise süsteem selgub kohapeal sõltuvalt võistkondade arvust.
 • Kui võistkondi registreerub vähem kui kolm, siis võistlust ei toimu.
 • Võistlus toimub muruväljakul, veetakse jämeda köiega (millel on märgitud keskjoonest kummalegi poolele köie tõmbamise alaks 1,5 m) .
 • Köit veetakse ilma kinnasteta.
 • Nõutud on siledapõhjalised, ilma kontsadeta sportjalatsid ja sportlik riietus.
 • Võistlustel ei ole lubatud kasutada jalgpallisaapaid, orienteerumisjalatseid, roomikuga matkasaapaid, naelikuid ega kontsaga jalatseid sh tõstesaapaid.

 

 1. Võistluse süsteem ja läbiviimise kord
 • Võistlusalasse (koridori) kutsutud võistkonnad rivistuvad ja tervitavad.
 • Tähistatud võistlusalas võivad viibida vedav koosseis + kapten.
 • Pinnasesse on keelatud teha jala kohti.
 • Pärast kohtuniku käsklust: “Köiele”, asuvad võistlejad neile soovitud järjekorras köie juurde.
 • Pärast kohtuniku käsklust: “Köis”, võtab võistkond köie kätte, kuid ei tõmba.
 • Viimasel võistlejal on keelatud keerata köit ümber keha, käsi- ja õlavarre.
 • Pärast käsklust: “Valmis”, annab kapten märku võistkonna valmisolekust.
 • Kui võistkonnad ei lase kohtunikul köit fikseerida, antakse käsklus: Köis maha” , mille peale asetavad võistkonnad köie maha, tõmmet alustatakse uuesti.
 • Pärast kohtuniku vilet alustavad võistkonnad vedu, köit ei tohi lapata.
 • Tõmbe ajal on keelatud istuda maas või toetada käega maad.
 • Pärast tõmbe võitu tähistavat vilet on võistkondadel keelatud köie lahti laskmine.
 • Pärast tõmmet vahetatakse pooled, seisul 1: 1 pool loositakse (valib loosi võitnud võistkond).
 • Kohtumised toimuvad 3-st parem. Kohtumise parem on tõmmetega 2:0, 2:1 saavutanud võistkond.
 • Kohtumise lõpus tunnustatakse vastasvõistkonda hüüdega – “Elagu!”.

 

 1. Registreerimine

Osalejad registreeritakse asutuse spordikoordinaatori kaudu, kes täidab etteantud vormis tabeli ning laeb selle üles Nextcloud keskkonda, kuhu on loodud iga asutuse jaoks eraldi kaust. Kaustale on ligipääs korraldajatel ja konkreetse asutuse spordikoordinaatoril. Registreerimise viimane kuupäev on 12.06.2023.

 

 1. Võistkondlik arvestus

Asutuste vaheline paremusjärjestuse punktid  jagunevad järgnevalt: I koht 12 punkti, II koht 10 punkti, III koht 8 punkti, IV koht 7 punkti …. 10. ja iga järgnev koht 1 punkt.

 

 1. Autasustamine

Kolme paremat võistkonda autasustatakse medaliga.

 

 1. Vaidluste lahendamine

Võistluste peakohtunikul on õigus vajaduse korral muuta võistlusjuhendit, teavitades sellest kohe võistlejate esindajaid. Proteste ja kaebusi, mis võivad mõjutada võistlustulemusi, võtab võistluste peakohtunik vastu kirjalikult 30 minuti jooksul pärast võistlusala lõppu. Peakohtuniku/peakorraldaja otsus on lõplik ja ei ole vaidlustatav.

 

 1. Muu
 • Võistluste osavõtumaksu, alade vahelise punktiarvestuse ja muud korralduslikud küsimused sätestab Jõustruktuuride spordimängude üldjuhend.
 • Võistlejad peavad sportima puhtalt, täites Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse kehtestatud reegleid. Iga võistleja vastutab ise enda tervisliku seisundi ja ohutusreeglite järgmise eest.
 • Võistlused korraldavad Maksu- ja Tolliamet ning Prokuratuur.
 • Võistlustel osalemise kulud kannab lähetav asutus.

 

Võistluse läbiviija: Peeter Aan
mail: skjousport@gmail.com
tel: 5202842