Ujumine

1.Eesmärk

Selgitada VII Jõustruktuuride spordimängude parimad ujujad individuaal ja võistkondlikus arvestuses.

2. Aeg ja koht

  1. augustil 2021.a Viljandis. Viljandi järve avavee ujula, võistluste algus kell 12.00.

3. Osavõtjad ja võistlusklassid

Iga asutus saab võistlustele välja panna vaba arvu sportlasi.

  1. Mehed (M) sündinud 1982 ja hiljem;
  2. Mehed (M40) sündinud 1981 ja varem;
  3. Naised (N) sündinud 1982 ja hiljem;
  4. Naised (N40) sündinud 1981 ja varem.

4. Võistluste reeglid

  1. Individuaaldistants 50m (vabalt) ja teateujumine 3x50m (vabalt).
  2. Teateujumise võistkonnad moodustuvad kohapeal, kellest vähemalt 1 osaline naine.
  3. Võistluse korraldamise aluseks on FINA võistlusmäärused ja Eesti Ujumisliidu võistluste üldjuhend. http://www.swimming.ee/failid/4507.pdf
  4. Võistlused toimuvad vaid juhul, kui veetemperatuur on vähemalt 16 kraadi.
  5. Kõik juhendis käsitlemata või vaidlusalused küsimused lahendab võistluste Peakohtunik.

5. Registreerimine

Osalejad registreerivad end võistlusele läbi oma asutuse spordikoordinaatori veebilehel jsport.ee hiljemalt 20. juuniks 2021 ja seejärel edastatakse info peakohtunikule.

6. Võistkondlik arvestus

Asutuste vaheline paremusjärjestus selgitatakse summeeritud kohapunktide alusel (individuaalne ja võistkondlik eraldi), kuhu arvestatakse asutuse parima sportlase koht igas võistlusklassis ja parima võistkonna koht. Kohapunktid jagunevad järgnevalt: I koht 12 punkti, II koht 10 punkti, III koht 8 punkti, IV koht 7 punkti …. 10. ja iga järgnev koht 1 punkt. Sama asutuse teised võistlejad koha punkte kinni ei hoia.

7. Autasustamine

Iga võistlusklassi kolme parimat sportlast ja kolme võistkonda autasustatakse medaliga.

8. Vaidluste lahendamine

Võistluste peakohtunikul on õigus vajaduse korral muuta võistlusjuhendit, teavitades sellest kohe võistlejate esindajaid. Proteste ja kaebusi, mis võivad mõjutada võistlustulemusi, võtab võistluste peakohtunik vastu kirjalikult 30 minuti jooksul pärast võistlusala lõppu. Peakohtuniku/peakorraldaja otsus on lõplik ja ei ole vaidlustatav.

9. Muud

Võistluste osavõtumaksu, alade vahelise punktiarvestuse ja muud korralduslikud küsimused sätestab VII Jõustruktuuride spordimängude üldjuhend.

Võistlejad peavad sportima puhtalt, täites Eesti Antidopingu Keskuse kehtestatud reegleid. Iga võistleja vastutab ise enda tervisliku seisundi ja ohutusreeglite järgmise eest.

Tasuta pesemisvõimalused on staadioni majas ja Viljandi spordikeskuses.

Võistlused korraldavad Siseministeerium, Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus ja Häirekeskus. Võistlustel osalemise kulud kannab lähetav asutus.

 

Võistluse peakohtunik

Andres Olvik, Spordiklubi Nord

Tel 5886 6625, e-post andres@sknord.ee

 

Võistluse koordinaator

Martin Tulit

53080911