Ujumine

 

VIII Jõustruktuuride spordimängud

Ujumise juhend

TULEMUSED

Aeg: 31. august 2023, võistluse algus kell 12:00.

Koht: Kääriku spordikeskuse väliujula.

Eesmärk: Selgitada VIII Jõustruktuuride spordimängude parimad ujujad individuaal ja võistkondlikus arvestuses.

 

 1. Registreerumine
  Osalejad registreeritakse asutuse spordikoordinaatori kaudu, kes täidab etteantud vormis tabeli ning laeb selle üles Nextcloud keskkonda, kuhu on loodud iga asutuse jaoks eraldi kaust. Kaustale on ligipääs korraldajatel ja konkreetse asutuse spordikoordinaatoril. Registreerumise viimane kuupäev on 12.06.2023.
 2.  Parimad võistlejad selguvad järgmistes võistlusklassides
 • Mehed (M) sündinud 1984 ja hiljem
 • Mehed (M40) sündinud 1983 ja varem
 • Naised (N) sündinud 1984 ja hiljem
 • Naised (N40) sündinud 1983 ja varem
  3. Võistluste reeglid -ja formaat
 • Individuaaldistants 50m (vabalt) ja teateujumine 3x50m (vabalt).
 • Teateujumise võistkonnad moodustuvad kohapeal, kellest vähemalt 1 osaline naine.
 • Võistluse korraldamise aluseks on FINA võistlusmäärused ja Eesti Ujumisliidu võistluste üldjuhend: http://www.swimming.ee/failid/4507.pdf
 • Võistlused toimuvad vaid juhul, kui veetemperatuur on vähemalt 16 kraadi.
 • Kõik juhendis käsitlemata või vaidlusalused küsimused lahendab võistluste peakohtunik.

  4. Võistkondlik arvestus ja reeglid

I koht – 12 punkti, II koht – 10 p, III koht – 8 p, 4. koht – 7 p, 5.koht – 6 p jne.

Kõik koha ja tulemuse saanud võistlejad saavad vähemalt ühe punkti.

Asutuste vaheline paremusjärjestus selgitatakse summeeritud kohapunktide alusel (individuaalne ja võistkondlik eraldi), kuhu arvestatakse asutuse parima sportlase koht igas võistlusklassis ja parima võistkonna koht.

 

 1. Autasustamine

Iga võistlusklassi kolme paremat sportlast autasustatakse medaliga.

 

 1. Vaidluste lahendamine

Võistluste peakohtunikul on õigus vajaduse korral muuta võistlusjuhendit, teavitades sellest koheselt võistlejate esindajaid. Proteste ja kaebusi, mis võivad mõjutada võistlustulemusi, võtab võistluste peakohtunik vastu kirjalikult 30 minuti jooksul pärast võistlusala lõppu. Peakohtuniku/peakorraldaja otsus on lõplik ja ei ole vaidlustatav.x

 

 1. Muu

Võistluste osavõtumaksu, alade vahelise punktiarvestuse ja muud korralduslikud küsimused sätestab VIII Jõustruktuuride spordimängude üldjuhend.

Võistlejad peavad sportima puhtalt, täites Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse kehtestatud reegleid. Iga võistleja vastutab ise enda tervisliku seisundi ja ohutusreeglite järgmise eest.

Tasuta pesemisvõimalused on Kääriku spordikeskuse pallimängude hallis, spordihoones.

Võistlused korraldavad Maksu- ja Tolliamet ning Prokuratuur. Võistlustel osalemise kulud kannab lähetav asutus.

 

Peakohtunik: Andres Olvik, 58866625, andres@sknord.ee

Spordimängude info: https://jsport.ee/#ajakava