Maastikujooks

1.Eesmärk

Selgitada välja VII Jõustruktuuride Spordimängude parimad maastikul jooksjad.

2. Aeg ja koht

Jõustruktuuride Spordimängude jooksukrossi võistlus toimub 13. augustil

Võistluskeskus: Viiratsi vallamaja taga, (Viiratsi, Nooruse 3 Viiratsi lasteaia lähedal).
Võistlused algavad kell 10.00. Naiste start on 10.00 ja meeste start 10.30.

3. Osavõtjad ja võistlusklassid

Iga asutus saab võistlustele välja panna vaba arvu sportlasi.

  1. Mehed (M) sündinud 1982 ja hiljem;
  2. Mehed (M40) sündinud 1981 ja varem;
  3. Naised (N) sündinud 1982 ja hiljem;
  4. Naised (N40) sündinud 1981 ja varem.

4. Võistluste reeglid

  1. Naistel ja meestel on eraldi stardid;
  2. Meeste distants on 5km ja naistel on 3km;
  3. Võistlusrada on murukattega ja muutuva maastikuga;
  4. Võistlus toimub 1 kilomeetrilisel ringil;
  5. Rada on tähistatud võistluspäeva hommikul ja tutvumiseks avatud kuni stardini;

5. Registreerimine

Osalejad registreerivad end võistlusele läbi oma asutuse spordikoordinaatori veebilehel www.jsport.ee hiljemalt 20. juuniks 2021 ja seejärel edastatakse info peakohtunikule.

6. Võistkondlik arvestus

Asutuste vaheline paremusjärjestus selgitatakse summeeritud kohapunktide alusel, kuhu arvestatakse asutuse parima sportlase koht igas vanuseklassis. Kohapunktid jagunevad järgnevalt: I koht 12 punkti, II koht 10 punkti, III koht 8 punkti, IV koht 7 punkti …. 10. ja iga

järgnev koht 1 punkt. Sama asutuse teised võistlejad kohapunkte kinni ei hoia.

7. Autasustamine

Iga võistlusklassi kolme paremat sportlast autasustatakse medaliga.

8. Vaidluste lahendamine

Võistluste peakohtunikul on õigus vajaduse korral muuta võistlusjuhendit, teavitades sellest kohe võistlejate esindajaid. Proteste ja kaebusi, mis võivad mõjutada võistlustulemusi, võtab võistluste peakohtunik vastu kirjalikult 30 minuti jooksul pärast võistlusala lõppu. Peakohtuniku/peakorraldaja otsus on lõplik ja ei ole vaidlustatav.

9. Muu

Võistluste osavõtumaksu, alade vahelise punktiarvestuse ja muud korralduslikud küsimused sätestab VII Jõustruktuuride spordimängude üldjuhend.

Võistlejad peavad sportima puhtalt, täites Eesti Antidopingu Keskuse kehtestatud reegleid. Iga võistleja vastutab ise enda tervisliku seisundi ja ohutusreeglite järgmise eest.

Tasuta pesemisvõimalused on staadioni majas ja Viljandi spordikeskuses.

Võistlused korraldavad Siseministeerium, Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus ja Häirekeskus. Võistlustel osalemise kulud kannab lähetav asutus.

 

Jooksukrossi peakohtunik

Einar Kaigas,

528 2793, einar@jooksupartner.ee

Tehniline tugi

Jaak Israel  5569 8844  jaak.israel@akg.vil.ee

Koordinaator

Hannamay Lagemaa

56664783, Hannamay.Lagemaa@112.ee

Rajakaart

maastikujooksu_rajakaart