Maastikujooks

VIII Jõustruktuuride spordimängud

Maastikujooksu juhend

 

TULEMUSED

Jõustruktuuride maastikujooks (stardinimekiri) 

Rajakaart:

 1. Eesmärk: Selgitada välja VIII Jõustruktuuride Spordimängude parimad maastikul jooksjad.
 1. Aeg ja koht: 31. august 2023 Kääriku Suusastaadion.

Võistlused algavad kell 12.00. Naiste start on 12.00 ja meeste start 12.30.

 1. Osavõtjad ja võistlusklassid

Iga asutus saab võistlustele välja panna vaba arvu sportlasi.

  1. Mehed (M) sündinud 1984 ja hiljem;
  2. Mehed (M40) sündinud 1983 ja varem;
  3. Naised (N) sündinud 1984 ja hiljem;
  4. Naised (N40) sündinud 1983 ja varem.

4. Võistluse reeglid

  1. Naistel ja meestel on eraldi stardid;
  2. Meeste distants on ~5km ja naistel on ~3km;
  3. Võistlusrada on muutuva maastikuga, peamiselt metsaradadel ja murukattel.
  4. Võistlus toimub 3 ja 5km pikkustel ringidel
  5. Rada on tähistatud suunavate viitade ja lintidega. Rada on avatud tutvumiseks võistluspäeval alates kella 10.00-st. Rajakaart postitatakse nädal enne võistluse algust.

5. Registreerimine

Osalejad registreeritakse asutuse spordikoordinaatori kaudu, kes täidab etteantud vormis tabeli ning laeb selle üles Nextcloud keskkonda, kuhu on loodud iga asutuse jaoks eraldi kaust. Kaustale on ligipääs korraldajatel ja konkreetse asutuse spordikoordinaatoril. Registreerimise viimane kuupäev on 12.06.2023.

 1. Võistkondlik arvestus

Asutustevaheline paremusjärjestus selgitatakse summeeritud kohapunktide alusel, kuhu arvestatakse asutuse parima sportlase koht igas vanuseklassis. Kohapunktid jagunevad järgnevalt: I koht 12 punkti, II koht 10 punkti, III koht 8 punkti, IV koht 7 punkti …. 10. ja iga järgnev koht 1 punkt. Sama asutuse teised võistlejad kohapunkte kinni ei hoia.

 1. Autasustamine

Iga võistlusklassi kolme paremat sportlast autasustatakse medaliga.

 1. Vaidluste lahendamine

Võistluste peakohtunikul on õigus vajaduse korral muuta võistlusjuhendit, teavitades sellest kohe võistlejate esindajaid. Proteste ja kaebusi, mis võivad mõjutada võistlustulemusi, võtab võistluste peakohtunik vastu kirjalikult 30 minuti jooksul pärast võistlusala lõppu. Peakohtuniku/peakorraldaja otsus on lõplik ja ei ole vaidlustatav.

 1. Muu

Võistluste osavõtumaksu, alade vahelise punktiarvestuse ja muud korralduslikud küsimused sätestab VIII Jõustruktuuride spordimängude üldjuhend.

Võistlejad peavad sportima puhtalt, täites Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse kehtestatud reegleid. Iga võistleja vastutab ise enda tervisliku seisundi ja ohutusreeglite järgmise eest.

Tasuta pesemisvõimalused on Kääriku Spordikeskuse pesemisruumides ja hotellis.

Võistlused korraldavad Maksu- ja Tolliamet ning Riigiprokuratuur. Võistlustel osalemise kulud kannab lähetav asutus.

Jooksukrossi peakohtunik

Jaak Teppan

5153557, jaak@teppan.ee