Discgolf

>> LIVE TULEMUSED <<

1.Eesmärk

Selgitada VII Jõustruktuuride spordimängude parimad discgolfi mängijad.

2. Aeg ja koht

12. august 2021 Viljandi Rotary Discgolf park https://www.google.com/maps/place/Viljandi+Rotary+Discgolfi+park/@58.3533394,25.5853976,17z/

3. Ajakava

Kell 10.00-10.40 Kohaloleku kontroll Viljandi Rotary Discgolfi pargis. 0-korvi juures.  Iga osavõtja peab registreerima oma kohaloleku võistluse peakohtuniku juures.

Kell 10.40 rajareeglite tutvustus ja gruppide avalikustamine.

Kell 11.00 I ringi algus.

Kell 13.30 lõuna.

Kell 14.30 gruppide avalikustamine.

Kell 14.45 II ringi algus

4. Osalejad ja võistlusklassid

 • Võistlused on individuaalsed, mehed ja naised võistlevad eraldi võistlus- ja vanuseklassides:
 • Mehed (M40)sündinud 1981 ja varem;
 • Naised (N40) sündinud 1981 ja varem;
 • Mehed (M) sündinud 1982 ja hiljem;
 • Naised (N) sündinud 1982 ja hiljem

5. Võistluste reeglid

 • Võistlused korraldatakse kehtivate PDGA (Professional Disc Golf Association) võistlusmääruste järgi. Eestikeelsed reeglid leitavad siin: https://discgolfiliit.ee/mis-on-discgolf/
 • Mängitakse Viljandi Rotary Discgolf pargi rajal kaks ringi. Üks ring 18 korvi. Kokku mängitakse 2 ringi ja 36 korvi.
 • Korraldaja jätab õiguse vajadusel lisada lisakorve. Rajakaardiga võimalus tutvuda siin: https://www.discgolfirajad.ee/park/viljandi-discgolfi-park/
 • Esimese ringi grupid loositakse, teise ringi grupid moodustatakse esimese ringi paremusjärjestuse ja võistlusklasside alusel.
 • Võistlustulemuste sisestamiseks ja esimese ringi gruppide moodustamisel kasutatakse keskkonda discgolfmetrix.com
 • Palume osalejatel lisaks registreerida discgolfmetrix.com keskkonnas kui varasemalt kontot ei ole.

6. Registreerimine

Võistlusele pääseb osalema maksimaalselt 90 osalejat. Osalejad registreerivad end võistlusele ise või läbi oma asutuse spordikoordinaatori veebilehel www.jsport.ee hiljemalt 20. juuniks. Lisaks tuleb igal osalejal ennast registreerida https://discgolfmetrix.com/1114548 veebilehel, kuhu sisestatakse võistluste ajal tulemused. Esmakordsel kasutamisel, tuleb esmalt luua konto.

7. Võistkondlik arvestus

Asutuste vaheline paremusjärjestus selgitatakse summeeritud kohapunktide alusel, kuhu arvestatakse asutuse parima sportlase koht igas vanuseklassis. Kohapunktid jagunevad järgnevalt: I koht 12 punkti, II koht 10 punkti, III koht 8 punkti, IV koht 7 punkti …. 10. ja iga

järgnev koht 1 punkt. Sama asutuse teised võistlejad kohapunkte kinni ei hoia.

8. Autasustamine

Iga võistlusklassi kolme paremat sportlast autasustatakse medaliga.

9. Vaidluste lahendamine

Võistluste peakohtunikul on õigus vajaduse korral muuta võistlusjuhendit, teavitades sellest kohe võistlejate esindajaid.

Proteste ja kaebusi, mis võivad mõjutada võistlustulemusi, võtab võistluste peakohtunik või peakorraldaja vastu kirjalikult 30 minuti jooksul pärast võistlusala lõppu. Peakohtuniku/peakorraldaja otsus on lõplik ja ei ole vaidlustatav.

10. Muu

Võistluste osavõtumaksu, alade vahelise punktiarvestuse ja muud korralduslikud küsimused sätestab VII Jõustruktuuride spordimängude üldjuhend.

Võistlejad peavad sportima puhtalt, täites Eesti Antidopingu Keskuse kehtestatud reegleid. Iga võistleja vastutab ise enda tervisliku seisundi ja ohutusreeglite järgmise eest.

Tasuta pesemisvõimalused on staadioni majas ja Viljandi spordikeskuses.

Võistlused korraldavad Siseministeerium, Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus ja Häirekeskus. Võistlustel osalemise kulud kannab lähetav asutus.

 

Võistluste peakohtunik

Martti Ojamaa, 553 6844, martti.ojamaa@gmail.com

Koordinaator

Jaanika Arm, 552 0689 (Jaanika_Arm@hotmail.com