Vigursõudmine

1.Eesmärk

Selgitada välja VII Jõustruktuuride Spordimängude parimad vigursõudjad.

2. Aeg ja koht

Jõustruktuuride Spordimängude vigursõudmise võistlus toimub 13. augustil 2021 Viljandi järve sõudebaasi ees. Võistlused algavad kell 13.30.

3. Osavõtjad

Iga asutus saab võistlustele välja panna vaba arvu võistkondi (2 liiget) ja kokku saab maksimaalselt osaleda 20 paatkonda.

4. Võistluste reeglid

    1. Võisteldakse rahvapaatidega kaheliikmelises võistkonnas
    2. Start toimub kaldalt, kus meeskond peab läbima ettemääratud trajektooril oleva raja
    3. Võistelda saavad 5 paati korraga
    4. Võistlus toimub aja peale ja võistluse võidab parima aja saavutanud võistkond
    5. Kõik võistlejad peavad kandma päästevesti. Sõitu turvatakse mootorpaadiga.

5. Registreerimine

Osalejad registreerivad end võistlusele ise või läbi oma asutuse spordikoordinaatori veebilehel www.jsport.ee hiljemalt 20. juuniks 2021 ja seejärel edastatakse info peakohtunikule.

6. Võistkondlik arvestus

Asutuste vaheline paremusjärjestus selgitatakse summeeritud kohapunktide alusel, kuhu arvestatakse asutuse parima sportlase koht igas võistlusklassis. Kohapunktid jagunevad järgnevalt: I koht 12 punkti, II koht 10 punkti, III koht 8 punkti, IV koht 7 punkti …. 10. ja iga järgnev koht 1 punkt. Sama asutuse teised võistlejad koha punkte kinni ei hoia.

7. Autasustamine

Kolme paremat meeskonda autasustatakse medalitega.

8. Vaidluste lahendamine

Võistluste peakohtunikul on õigus vajaduse korral muuta võistlusjuhendit, teavitades sellest kohe võistlejate esindajaid. Proteste ja kaebusi, mis võivad mõjutada võistlustulemusi, võtab võistluste peakohtunik vastu kirjalikult 30 minuti jooksul pärast võistlusala lõppu. Peakohtuniku/peakorraldaja otsus on lõplik ja ei ole vaidlustatav.

9. Muu

Võistluste osavõtumaksu, alade vahelise punktiarvestuse ja muud korralduslikud küsimused sätestab VII Jõustruktuuride spordimängude üldjuhend.

Võistlejad peavad sportima puhtalt, täites Eesti Antidopingu Keskuse kehtestatud reegleid. Iga võistleja vastutab ise enda tervisliku seisundi ja ohutusreeglite järgmise eest.

Tasuta pesemisvõimalused on staadioni majas ja Viljandi spordikeskuses.

Võistlused korraldavad Siseministeerium, Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus ja Häirekeskus. Võistlustel osalemise kulud kannab lähetav asutus.

 

Vigursõudmise peakohtunik

Ruth Vaar, Viljandi Sõudeklubi

Tel: 5648 3053, e-post: ruthvaar@gmail.com