Kabe

1.Eesmärk

Selgitada välja VII Jõustruktuuride spordimängude paremad kabetajad.

2. Aeg ja koht

12. augustil 2021 Viljandi Spordikeskuses, aadressil Vaksali 4.

Võistlus algab kell 12.00.

3. Osalejad ja võistlusklassid

Iga asutus saab võistlustele välja panna vaba arvu sportlasi. Mehed ja naised võistlevad ühises võistlusklassis.

4. Võistluste süsteem

  1. Mängitakse vene kabet 9 vooru šveitsi süsteemis mõtlemisajaga 10 minutit + 2
  2. sekundit igale käigule kummalegi võistlejale (vooru pikkus ca 30 minutit).
  3. Võistluste läbiviimisel mängitakse Eesti Kabeliidu kinnitatud vene kabe reeglite järgi (http://kabeliit.ee/kohtunikekogu/koodeks/EKL64_2016.pdf).
  4. Võrdsete punktide arvu korral kahel või enamal maletajal, selgitatakse paremusjärjestus alljärgnevalt:
  5. Solkoffi mediaansüsteem
  6. Kärbitud Solkoffi koefitsient
  7. Täpne võistlussüsteem kinnitatakse pärast osalejate registreerumist.

5. Registreerimine

Osalejad registreerivad end võistlusele läbi oma asutuse spordikoordinaatori veebilehel www.jsport.ee hiljemalt 20. juuniks 2021 ja seejärel edastatakse info peakohtunikule.

6. Võistkondlik arvestus

Asutuste vaheline paremusjärjestus selgitatakse summeeritud kohapunktide alusel, kuhu arvestatakse asutuse parima sportlase koht. Kohapunktid jagunevad järgnevalt: I koht 12 punkti, II koht 10 punkti, III koht 8 punkti, IV koht 7 punkti …. 10. ja iga

järgnev koht 1 punkt. Sama asutuse teised võistlejad kohapunkte kinni ei hoia.

7. Autasustamine

Iga võistlusklassi kolme paremat sportlast autasustatakse medaliga.

8. Vaidluste lahendamine

Võistluste peakohtunikul on õigus vajaduse korral muuta võistlusjuhendit, teavitades sellest kohe võistlejate esindajaid. Proteste ja kaebusi, mis võivad mõjutada võistlustulemusi, võtab võistluste peakohtunik vastu kirjalikult 30 minuti jooksul pärast võistlusala lõppu. Peakohtuniku/peakorraldaja otsus on lõplik ja ei ole vaidlustatav.

9. Muu

Võistluste osavõtumaksu, alade vahelise punktiarvestuse ja muud korralduslikud küsimused sätestab VII Jõustruktuuride spordimängude üldjuhend.

Võistlejad peavad järgima ausa spordi põhimõtteid ega tohi kasutada turniiri ajal välist abi ning elektroonilisi abivahendeid.

Tasuta pesemisvõimalused on staadioni majas ja Viljandi spordikeskuses.

Võistlused korraldavad Siseministeerium, Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus ja Häirekeskus. Võistlustel osalemise kulud kannab lähetav asutus.

 

Kabeturniiri peakohtunik

Tarmo Tulva

5042024, tarmo@tulva.ee